Onze-Lieve-Vrouw - Hogeweg 75 (Reigerstraat of Reigersgang - verdwenen)

  • geen-afbeelding

In 1895 werd in de Reigersgang, een nu verdwenen gang aan Hogeweg tussen de Appelstraat en Beukenstraat, een Onze-Lieve-Vrouwebeeld geplaatst.
Op het plan Stappaers van ca. 1946-47 wordt deze vermeld als "Reigersgang (Bght.), begin: Hoogeweg nr. 75"

  • Sint-Johannes Evangelist-parochie (Borgerhout)

Reigerstraat. - 426. O.L.Vrouw: Op 4 Oogst 1895 had het anders zoo eenzaam straatje een feestkleed aangetrokken, ter gelegenheid van de plaatsing eener Onze-Lieve-Vrouw. Een stoet maagdekens ging de geestelijkheid der St Jansparochie aan de kerk afhalen. De Z.E. Heer Roucourt wijdde het beeld, terwijl de zangers der parochie eenen schoonen lofzang aanhieven. Nadat een kind eene aanspraak had afgelezen, zegde de achtbare deken eenige welgepaste woorden. 's Avonds was gansch de buurt verlicht. [Thyssen 1902, p. 382]. — [cf. Thyssen 1922, p. 318]

vkb1.0299