Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Kattenberg 70

  • darimont_Kattenberg70_c96

Een madonnabeeld tegen een gevel van het huis Kattenberg 70 in Borgerhout verdween nog niet zo lang terug, in 1991-1993 werd het nog genoteerd.

Het was een zeer hiëratische, statische voorstelling (een Renaissancetype) van Maria met een zegenende Jezus. Het beeldhouwwerk (een houtsculptuur?) was monochroom 'wit' geschilderd en bevatte goudkleurig geschilderde attributen (kroon en scepter Maria, rijksappel van het Kind)

Augustin Thyssen (1902, p. 378; 1922, p. 321) vernam dat het Onze-Lieve-Vrouwebeeld (een met of zonder Kind?) afkomstig was van het voormalige Miniemenklooster op de Antwerpse Meir. In de Franse periode (ca. 1797) zou het door de kloosteroverste aan een Borgerhoutenaar in bewaring zijn gegeven, deze plaatste het acheraf aan de gevel in de Kattenberg. — [WS]

Historische kleurenfoto: Tony Darimont, 1987

vkb1.0842