Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Kwekerijstraat 1, Kortrijkstraat

  • geen-afbeelding

De eerste verdieping van het gebouw op de hoek van de Kwekerijstraat met de Kortrijkstraat bevat nu een lege nis aan de eerstgenoemde straatkant.
Zeker al in 1931 stond hier een Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Wanneer dit verdween is ongeweten, in 2006 was de nis leeg en dit vermoedelijk sinds jaren. — [WS]

vkb1.0977