Calvariegroep (verdwenen) - Laar (vml. Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw)

  • geen-afbeelding

Onze-Lieve-Vrouw ter sneeuw-parochie (Borgerhout)
Laar. – 407. Kerk O. L. Vrouw-ter-Sneeuw : Deze kerk, een der eerste gothische tempels in ons land opgericht in den loop der verledene eeuw, werd gebouwd volgens teekeningen van den bouwmeester Ferdin. Berckmans; zij werd gewijd op 5 Oogst 1845.
Op de groote deur bemerkt men, in halfverheven beeldwerk, het kruisbeeld, waarnevens de bedrukte Moeder en den geliefkoosden apostel. Op de deur zelve staat de Moeder Gods tusschen de afbeeldsels der H.H. Apostelen Petrus en Paulus.
[Thyssen 1902, p. 378]

vkb1.1427