Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Lanteernhofstraat 44

  • IMAG0178_c96
  • KapellanteernhB_c961

Dit monumentje werd gesloopt eind 2014 of begin 2015 (cf. Pansaerts 2015). Het beeld verhuisde naar Deurne, en vond een plaats op de middenberm van de Boekenberglei, ter hoogte van de Sint-Jozefkerk .

Op een hoek van de Lanteernhofstraat werd in 1960 een Mariamonumentje opgericht. De Borgerhoutse 'bouwkundige decorateur' E. Rijken vervaardigde een vrijstaand bouwwerk in baksteen, gecombineerd met natuursteen en voorzien van ingemetste glastegels, waartegen een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind werd opgesteld. Remi Vermeylen vervaardigde het beeldhouwwerk.
Het geheel werd aangelegd als een plantsoentje en werd omgeven door bijgezette kaarsen, bloemen- en plantengiften. — [WS]

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 20
  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros (2). Errata, addenda", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 63 (2015), 1, p. 28-29

Foto's Gaston Van Bulck, 2006

vkb1.1329