Onze-Lieve-Vrouw (verdwenen) - Prins Leopoldstraat

  • geen-afbeelding

Omstreeks 1849 werd hier een houten beeldje met betiteling 'Onze-Lieve-Vrouw van de Goede Herder' geplaatst ter bestrijding van besmettelijke ziekten. In 1931 is het vermeld en in 1963 is het nog opgenomen in een overzichtslijst. — [WS]

  • (PAROCHIE ST. JAN)
    Pr. Leopoldstraat: O.L.Vr. van de Goede Herder. Een oud beeldje in hout, geplaatst rond 1849, ter bestrijding van de typhus of pest. — [Uit een brochure, titel onbekend, van een tentoonstelling over Borgerhoutse gevelbeelden gehouden in mei-juni 1963 door de 'Cultuurkring Groei' in de zaal van het Borgerhoutse Vredegerecht, Turnhoutsebaan].

vkb1.0988