Onze-Lieve-Vrouw met Kind - René Carelsstraat 27

  • IMAG0251_c96

Deze ca. 30 cm hoge Moeder Gods, werd aangebracht boven de inkomdeur van de woning. Het is een werk van de Turnhoutse beeldhouwer Vanderheyden en werd ingezegend in oktober 1948. — [WS]

Foto Jan Janssens, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 12

vkb1.0752