Onze-Lieve-Vrouw met Kind - René Carelsstraat 63

  • vkb1.1874_Google_2014-10_screen_D96

Dit beeldje, een huwelijksgeschenk, werd pas in 2014 geplaatst op de sleutel van de deuromlijsting. — [WS]

28 - René Carelsstraat 63: Zeer klein beeldje, slechts zes baksteenlagen groot, met eigen voetstukje geplaatst op de sluitsteen van de rondboog in gefrijnd arduin boven de huisdeur. Madonna met kind op de linkerarm. Het hoofdje van Jezus leunt aan tegen de wang van Maria, die met haar rechterhand een slap hangend speelpopje van het jezuskindje vasthoudt. (...). Geplaatst in juni 2014, ter gelegenheid van het huwelijk van de Vlaamse huiseigenaar met een Poolse vrouw uit Berchem, parochianen van O.L.V. van het H. Hart. Het beeldje is een geschenk van vrienden uit Berchem; ze kan er in haar gebroken Nederlands geen verdere uitleg over geven (23.09.2014). — [René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 26]

vkb1.1874