Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sergeant De Bruynestraat 44

  • IMAG0220_c96

De op dit vrijstaand hoekhuis aangebrachte Madonna zal vermoedelijk dateren uit de bouwperiode, die te situeren valt in het midden van de 20ste eeuw. Het middelgrote beeld gaat evenwel terug op een 18de-eeuws model, zonder een kopie ervan te zijn. Typisch is de laat-barokke zware mantel met ietwat losse plooienval en het op de arm van Maria liggend-gezeten naakte Kind. Jean Delcour in het Luikse kan als inspiratiebron hebben gediend; in Antwerpen sluit het aan bij de productie van Alexander Van Papenhoven (zie bijv. Melkmarkt 28). — [WS]

Foto Jan Janssens, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 23

vkb1.1567