Onze-Lieve-Vrouw - Sint-Marcusstraat 28A, Tabernakelstraat

  • 2013-04-14_DSCF0194_c96

De 'Moeder van Smarten', die in een nis van het hoekgebouw Sint-Marcusstraat en Tabernakelstraat werd geplaatst, is er een van een specifiek type, het is een 'Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën'.
De zeven zwaarden die Maria's hart doorboren alluderen op de zeven droeve momenten uit haar leven. Samen met de zeven blijde momenten vormen deze de veertien mysteries van de Rozenkrans.

Niet alleen voor Borgerhout is dit gevelbeeld van een unieke voorstelling, maar voor héél Antwerpen. Vroeger kwamen in de brede omgeving van de Minderbroederskerk (Mutsaardstraat; nu Academie) meer van zulke zeven weeënvoorstellingen voor. Ze zijn allen verdwenen en/of omgezet naar minder aangrijpende Mariabeelden zonder zwaarden.

Het historiserende gevelbeeld van het Rockoxhuis in de Keizerstraat, omstreeks 1921 vervaardigd, nam deze eeuwenoude devotie als aandenken weer op. Hier werd wel geopteerd voor maar één zwaard. — [WS]

Foto WS, 2013

vkb1.0729