Onze-Lieve-Vrouw van Smarten - Vosstraat 162 (kapel rusthuis Vosstraat)

  • IMAG0187_c961

Rik Sauter vervaardigde voor de kapel van de 'congregatie van de zusters der kleinen', gewijd in 1939, een reliëf met Maria wiens hart met een zwaard is doorboord. Een traditionele voorstelling voor 'Onze-Lieve-Vrouw van (zeven) smarten'.

Foto Jan Janssens, 2006

  • O.L.Vr. van Zeven Smarten. – Boven de toegangspoort der gelijknamige Kapel van de E.E. Zusters der Kleinen in de Vosstraat. Een vrij groot rechthoekig reliëf, dat in de architectuur voorzien was. Het beeld werd geplaatst bij de afmaak van de kapel die op Kerstmis 1939 werd ingewijd. Beeld werd vervaardigd uit witte steen. (F. Van de Vijver, 'Gevelbeelden: Beelden van Rik Sauter in onze buurschap', in 'Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten', Borgerhout, 4 (1956), 3, p. 5)
  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 16-17

vkb1.0926