Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Vosstraat 168

  • Vosstraat168_c961

Dit type van Moeder Gods, veelal geplaatst in of kort na de Tweede Wereldoorlog, wordt besproken bij Britselei 44.  Zie ook  Vrijgeweide 26.

Historische foto: Archief Voor Kruis en Beeld: fotoverzameling van gevelbeelden van Onze-Lieve-Vrouw door Rik De Vleeschauwer; Album p. 16

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros (2). Errata, addenda", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 63 (2015), 1, p. 29

vkb1.0638