Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Weerstandlaan 10 [vml. 'Tuinwijk 40']

  • IMAG0257_c96

Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. Console met 'DANK'. Bruno Gerrits (1881-1970), 1945

Foto Jan Janssens, 2006

  • (PAROCHIE O.L.VROUW VAN HET H. HART)
    Weerstandlaan 10
    Geplaatst uit dankbaarheid voor bescherming tijdens de oorlog. Ingezegend in 1945 door Z.E. Pater De Groeve. Het werd vervaardigd door beeldhouwer Bruno Gerrits. - [Uit een brochure, titel onbekend, van een tentoonstelling over Borgerhoutse gevelbeelden gehouden in mei-juni 1963 door de 'Cultuurkring Groei' in de zaal van het Borgerhoutse Vredegerecht, Turnhoutsebaan].
  • Jenny Guisson, "Inventarisatie van religieuze gevelbeelden", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio', jaargang 50, nr. 1, maart 2002, p. 28.
  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 23
  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros (2). Errata, addenda", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 63 (2015), 1, p. 21-22

vkb1.0897