Onze-Lieve-Vrouw - Wolfjagerslei 40

  • wolfsjagerslei

Wolfjagerslei 40:
Madonna zonder kind, op vierkante sokkel in twee lagen, die niet tot het beeld behoort. Stenen beeld, stoffig grijs-wit, met geopende neerwaarts gerichte armen en geopende handen, ogen teneergeslagen, in kapmantel, met een zeer uitgewerkt plooienspel, tegen de bakstenen achtergrond van de voorgevel eerste verdieping, zonder attributen. Het huis heeft een voortuin. [René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 24, 25 (afb.), 26]

vkb1.1875