Onze-Lieve-Vrouw - Bredabaan 845, Jos De Swertsstraat

  • vkb1_0864_bredabaan845_c96

Het grote beeld van 'Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen' dat hier aan de gevel werd aangebracht is een van de beelden die in de Sint-Jozefparochie werden geplaatst naar aanleiding van de oorlogsgebeurtenissen van 1945. Het kwam er als dank voor het gespaard blijven van have en goed bij het V-bommenoffensief (1944-1945).

Het hier getoonde beeld was gebarsten en werd afgenomen in mei 2009. Het werd in bewaring genomen door de dienst Monumentenzorg van de Stad Antwerpen.

  • vkb1_0864_bredabaan845_2

Op de in de gevel gebleven console kwam medio 2009 een vervangend beeld, afkomstig uit de collectie van de Kon. Heemkundige Kring Merksem (en afkomstig van de Gasthuishoevestraat 78). — [WS]

Foto archief Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem (KKvHM)

  • 13 oktober 1946 : De wijding van het Mariabeeld op de hoek van de Bredabaan en de Jos De Swertstraat. ['Sint Jozefparochie Merksem, 1938-1963: Beknopt historisch overzicht van 25 jaar parochieleven door F. Van de Wal', typoscript, gestencild, p. 14].
  • terlindenhofstr265_c96a

Het aan de gevel van de Bredabaan 845 aangebrachte beeld afkomstig van de Gasthuishoevestraat 78, hier nog in de collectie van de Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem (KKvHM)

Foto Modest Van Camp, 2006

vkb1.1809 (aanwezig)
vkb1.0864 (verdwenen)