Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Bredabaan Z. nr., nabij het Burgemeester Jozef Nolfplein

  • Burgem-Nolfplein_Maria_c96

Opgesteld aan de zuidzijde van de Sint-Bartholomeuskerk.

Op het vroegere kerkhof aan de Sint-Bartholomeuskerk werd in 1904 een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind op een pijler onthuld. Men vierde hiermee de 50-jarige instelling van het dogma van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Vandaag staat dit beeld in een grasperk ten zuiden van de kerk. De vervaardiger ervan wordt niet vermeld.

Maria, tenhemelkijkend, draagt het Jezuskind op de linkerschouder en staat op een half-wereldbolvormig voetstuk waarop ze de slang vertrapt. Een opvallend grote en scherpe maansikkel tekent zich achter de globe af. Jezus hanteert de kruisstaf om de kop van de slang te treffen. Beiden dragen een opgezette draadvormige nimbus. — [WS]

Foto Jos De Bleser, 2007

vkb1.1591