Christus aan het kruis - Bredabaan Z. nr., nabij het Burgemeester Jozef Nolfplein

  • Burgem-Nolfplein_Kruisb_c96

Opgesteld tegen de gevel van de Sint-Bartholomeuskerk, die in 1947-1951 n.o.v. H. Huygh werd heropgebouwd naar de vooroorlogse toestand. De twee hardstenen gedenkplaten links en rechts aan de voet van het kruis aangebracht verwijzen naar de heroprichting ervan in 1938, bij de vergroting van de kerk.

Links: "Tot aandeken der heeren van Merksem en Dambrugge uit het geslacht GEELHAND, en van hunne naast bestaanden en nazaten, wier stoffelijke overblijfselen rusten onder deze kerk."

De tweede plaat, rechts aangebracht vervolgt: "Van zijne oorspronkelijke plaats verwijderd, werd dit gedenkteeken in het jaar onzes heeren 1938 bij de vergrootingswerken aan deze kerk uitgevoerd, hier pieteitsvol hersteld." [alles in kapitalen] — [WS]

Foto Jos De Bleser, 2007

vkb1.0000