Onze-Lieve-Vrouw van Smarten - Houthulststraat 63

  • houthulststr63_hist1982_c96

Het is verwonderlijk deze grote voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten aan de gevel van dit bescheiden rijhuis aan te treffen. De plaatsing ervan moet zijn reden hebben gehad, alleen kennen we ze niet.

Naar vorm is het een academisch opgevat beeldhouwwerk, één dat gangbaar was van de late 19de eeuw tot in de eerste decennia van de 20ste eeuw. Het rust op een geblokte, getrapte console van een type dat in de jaren 1920 en 1930 frequent voorkwam.

Maria's gelaat is diep verdoken in haar hoofddoek en met haar handen drukt ze een symbolisch hart tegen de borst. Dat smartelijk, brandende hart is doorstoken door een zwaard (dolk) en omkranst met rozen. — [WS]

Foto archief Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem (KKvHM), gefotografeerd april 1982

vkb1.0874