Onze-Lieve-Vrouw - Kroonplein 52

  • 2006-11-05_dscf8892_c96
  • 2006-11-05_dscf8894_c96
  • 2006-11-05_dscf8898_c96

Op de eerste verdieping van het gebouw in de hoek van het Kroonplein met aansluiting aan de Du Chastellei is een vrij groot beeld van 'Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen' aangebracht.

De hier gebruikte voorstelling gaat terug op de eerste 19de-eeuwse types van de Onbevlekte Maagd uit ca. 1855. Maria wordt gekroond afgebeeld met de armen neergehouden naast zich. In latere tijd komt de versie van Maria in biddende houding meer voor, ze draagt dan geen 'wereldse' kroon meer maar wel een nimbus als teken van heiligheid.
Opmerkelijk is dat verdere symboliek ontbreekt, het beeld rust op een kleine hoekige voetplaat zonder referenties die bij dit Mariatype horen: er is geen wereldglobe, maansikkel of slang aanwezig.

Naar uitwerking is de sculptuur niet specifiek bedoeld om hoog geplaatst te worden, ze kan evengoed op stahoogte bekeken worden. Vanuit een kikkerperspectief gezien functioneert ze zelfs niet goed, men dient wat afstand te nemen om contact te krijgen met de mimiek van handen en gelaat.

De console waarop het beeld rust is van het hoekige type in trapvorm, wat een datering qua plaatsing in het interbellum toelaat maar evengoed nog omstreeks 1945 valt te situeren. — [WS]

Foto's WS, 2006


Naar uitwerking is de sculptuur niet specifiek bedoeld om hoog geplaatst te worden, ze kan evengoed op stahoogte bekeken worden. Vanuit een kikkerperspectief gezien functioneert ze zelfs niet goed, men dient wat afstand te nemen om contact te krijgen met de mimiek van handen en gelaat.

vkb1.0758