Onze-Lieve-Vrouw - De Lunden, Lange Bremstraat 3

  • DeLunden_Lge-bremstraat_1949-05-08_1
  • DeLunden_Lge-bremstraat_1949-05-08_2

Er bestaat in de verzamelingvan de KKvHM een fotorelaas van de feestelijke inzegening op 8 mei 1949 van het beeld 'Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen' op de hoek van De Lunden en Lange Bremstraat. Het gebouw bestaat vandaag nog maar het beeld werd afgenomen. — [WS]

Foto's: Ger. Laureys (8/05/1919) – archief Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem (KKvHM)

vkb1.1529