Onze-Lieve-Vrouw van Smarten - Fortsteenweg

  • geen-afbeelding

"11 juli 1948 : De wijding van de beelden 'Koningin van de Wereld' op de Bredabaan-Noord en 'O.L.Vrouw van Smarten' op de Fortsesteenweg." ['Sint Jozefparochie Merksem, 1938-1963: Beknopt historisch overzicht van 25 jaar parochieleven door F. Van de Wal', typoscript, polykopie, p. 14].

Deze locatie is erg ongepreciseerd, het beeld kon niet worden gelocaliseerd tijdens een plaatsbezoek in 2001. Vermoedelijk is het verdwenen. — [WS]

vkb1.1506