Onze-Lieve-Vrouw - Gasthuishoevestraat 78

  • gasthuishoevestraat78_c96

Dit in 1880 geplaatst beeld, ingehuldigd door pastoor Michielsen, wordt door de KKvKM betiteld als 'Onze-Lieve-Vrouw van Victorie'. Voorgesteld wordt Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Het beeld werd in de loop van de 20ste eeuw afgenomen en was voor een tijd ondergebracht in het 'Hofke van Roosendaal'. Sinds 2009 is het herbestemd, het werd aangebracht aan de Bredabaan 845, Jos De Swertsstraat

Foto archief Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem (KKvHM), gefotografeerd april 1982

vkb1.1512