Christus aan het kruis (verdwenen) - Markt (Sint-Lambertuskerk)
(Ekeren centrum)

  • 293-S-00001_2004_0001_c96

Een nu verdwenen Christusbeeld, vervaardigd door Jacobus Johannes Van der Neer (1757-1838), staande "achter de kerk te Eeckeren in Franschen steen, en ten geschenke gegeven door Jonkheer Moretus" wordt vermeld door Pieter Jozef De Cuyper in een handschrift 'O. L. Vrouw- en heiligenbeelden te Antwerpen'. [dilis-decuyper-1925: 359]. Het werd het eertijds opgericht bij de (nu nog bewaarde) grafkelder van de familie Plantin-Moretus op het kerkhof achter het koor van de Sint-Lambertuskerk. Naderhand verhuisde het kruis met Christuscorpus naar een andere locatie aan de kerk.

Het beeld is vernietigd, het werd door de bouwaannemer in de jaren 1970 opgeruimd en op de afvalcontainer geworpen. [pers. med. van A. Van den Wyngaert aan WS, 18/11/2008; deze bezit een eigen opname (foto) van het nog op grond liggend Christuscorpus]. — [WS]

[Pieter Jozef De Cuyper], 'O. L. Vrouw- en heiligenbeelden te Antwerpen', in: Em. Dilis, 'De gebroeders De Cuyper, Antwerpsche beeldhouwers (1807-1883)', 'Bijdragen tot de geschiedenis', 16 (1924-1925) 4-5, p. 358-360 (bijlage 3).

Foto: detail uit prentbriefkaart, 'Le Christ de l'église', Nels (serie 71 nr. 48), Bruxelles (ca. 1901) - exemplaar Universiteitsbibliotheek UGent

Zie idem prentbriefkaart, in gebruik in 1901: 'Eeckeren. Le Christ de l'église', Nels, Bruxelles - Serie 71, nr. 48; Gereproduceerd in 'Ekeren in oude prentkaarten. Waarin opgenomen afbeeldingen van Donk, Hoogboom en St.-Mariaburg', Zaltbommel, 1977, nr. 7. "De Sint-Lambertuskerk. Het kruisbeeld stond eertijds tegen het koor. Deze opname dateert uit het jaar 1901".

vkb1.1646