H. Anna en Maria - Floraliënlaan 400

(kapel RVT Sint-Anna, vml. 'Sint-Annagesticht')

  • 2006-10-27_dscf8088_c96

Hoog in de puntgevel van de neogotische kapel is in een gevelnis een beeldengroep van de heilige Anna met de jonge Maria aangebracht. Het beeldhouwwerk, uit witte natuursteen, rust op een console als bekroning van een pilaster en wordt overluifeld door een architecturaal uitgewerkt neogotisch baldakijn; deze omlijstende delen zijn in blauwe hardsteen uitgevoerd.

Het gebouw dateert uit 1922-1925 en werd opgetrokken n.o.v. de architecten Jan De Vroey (1872-1935) en Ch. De Roeck. Over de maker van de beeldengroep, die betiteld kan worden als 'de opvoeding van Maria', is niets bekend.
Thyssen bespreekt in 1922 summier enkele beelden aan de Grotesteenweg, o.m. deze aan de voor- en achtergevel van het 'Sint-Annagesticht', het is de gesloopte voorganger van dit gebouw. — [WS]

Foto: WS, 2006
vkb1.1574

> Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Anna (De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed)
(Floraliënlaan) Nr. 400. Rust- en Verzorgingsthuis Sint-Anna, 1922-1925, n.o.v. J. De Vroey en Ch. De Roeck; … centrale neogotische kapel [Bouwen 3nd 1992, p. 93].