Christus - Geluwestraat (naast de kerk)

  • 2015-11-17_GvB_IMG_2829_c96

In 1952 werd dit Heilig Hart-beeld van Bruno Gerrits (1881-1970) ingehuldigd op de hoek van de Geluwestraat en Zillebekelaan (Groenenhoek), naast de toenmalige pastorie. Het werd opgevat als een vrijstaand monument met gemetselde achterwand en hofje rondom. Op de sokkel van het beeld werd de tekst 'DE LIEFDEKONING' aangebracht. De sculptuur werd vervaardigd uit Euville-steen.

Initiatiefnemer voor de plaatsing van dit beeld was de norbertijn Canisius Louis Backx (1910-1974) toen onderpastoor in de parochie van het H. Sacrament. Het beeld werd ingezegend door prelaat Gesquire van de abdij van Averbode.

Vandaag is dit beeld van Christus Heilig Hart er weggenomen en naast de parochiekerk aan de Geluwestraat opgesteld. — [WS]

Foto: Gaston Van Bulck, 2015

F. Van de Vijver, "Heilig Hartbeeld te Berchem Groenenhoek", 'Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten', Borgerhout, 19 (1971), 3, p. 17 - (Met dank aan de heemkring Gitschotelbuurschap voor deze basisgegevens, WS)

  • 2006-10-28_dscf8349_c96

Het beeldhouwwerk nog op de oorspronkelijke plaats.

Foto: WS, 2006
vkb1.0803