Onze-Lieve-Vrouw - Jupiterstraat 81

  • 2006-10-30_8447_c96

Aan de gevel van deze rijwoning werd een eertijds vrij populaire voorstelling van Maria in gebed aangebracht. Je komt ze in de Antwerpse regio wel meer tegen, ze werd vervaardigd door Adolf Van Dongen (1890-1969).

Maria, voorzien van een nimbus, staat met het hoofd voorovergebogen en met gesloten ogen in biddende houding op een wereldbolvormig voetstuk. Daarboven steken de punten van de maansikkel spits uit; een referentie naar Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
De voorstelling is sober en gestileerd opgevat en vrij scherp van aspect.
Het beeld rust op een eenvoudige console en wordt beschut door de haast gevelbrede vensterdorpel, uitgewerkt als een plantenbak. — [WS]

Foto: WS, 2006

René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 19

Zie ook Jozef Posenaerstraat 41 (Borgerhout)

vkb1.1452