Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Langemarkstraat 73, Ploegsteertplein


  • ploegsteertplein73_c96
  • ploegsteertplein73_c961

Het hoekhuis van de Langemarkstraat met het Ploegsteertplein bevat aan deze laatste straatkant een gemetste bakstenen gevelnis waarin een klein beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind staat opgesteld. De Madonna werd hier in 1956 geplaatst als huisbeschermster.

Het beeldje is vervaardigd uit 'verhard plaaster' (gips) en werd destijds aangekocht bij Sartini aan de Melkmarkt in Antwerpen. — [WS]

Zie ook: Troyentenhoflaan 118 en Kanunnik Peetersstraat 108

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

Ferdi van de Vijver, "Nisbeeld van O.L.Vrouw aan Ploegsteertplein te Berchem-Groenenhoek", 'Heemkundig handboekje Gitschotelbuurschap', 21 (1973), 2, p. 14.

 

vkb1.0306