Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lodewijk Van Berckenlaan 144

  • 2006-10-28_dscf8244_c96
  • 2006-10-28_dscf8254_c96

In 1939 koos Frans de Bois, toenmalig directeur van de Sint-Norbertusjongensschool, voor zijn nieuwbouwwoning een gevelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind als huisbeschermster. Het werd ingezegend door pastoor Taeymans (1896-1963) en kreeg de betiteling 'Salve Regina' mee.

Albert Poels (1903-1984), die ook vernoemd wordt als ontwerper van het gebouw, kapte de sculpuur uit witte natuursteen maar signeerde zijn werk niet zichtbaar, of verdween deze signatuur bij reiniging?
Oorspronkelijk hing het beeld centraal in de gevel, bij een latere aanbouw van het deel met de erker kwam het asymmetrisch te hangen. — [WS]

 

Opschrift: 'SALVE REGINA', in hoogreliëf op de geïntegreerde voetplaat
F. Van de Vijver, 'Gevelbeelden: Salve Regina te Berchem Groenenhoek', in 'Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten', Borgerhout, 19 (1971), 3, p. 17
H. Sacramentsparochie - Groenenhoek jubileert 1923-1948' (brochure)

 

  • Groen-48-B_c961

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de parochie van het H. Sacrament op Groenenhoek in Berchem (1923-1948), verscheen een brochure met onder meer foto's van deze Madonna. De afbeelding toont vermoedelijk het moment van inzegening, het beeld is wel opmerkelijk versierd. Albert Poels staat temidden van groepjes bevlagde christelijke jeugdorganisaties. De aanpalende kavel is nog onbebouwd. — [WS] - (Met dank aan Gaston Van Bulck (Gitschotelbuurschap) voor de informatie en het fotomateriaal).

vkb1.0922