Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pastoor Baeyensstraat 2

  • 2006-10-28_dscf8287_c96
  • 2006-10-28_dscf8289_c96

Aan de baksteengevel van dit halvrijstaand rijhuis, naar ontwerp van de Berchemse architect Michielsen, was van van bij het ontwerp de plaatsing van een gevelbeeld voorzien.

De huiseigenaar koos voor een Onze-Lieve-Vrouw met Kind van Albert Poels (1903-1984), die een hoogreliëf in natuursteen vervaardigde dat in 1961 werd aangebracht.

De plaatsing is zo dat, bij het passeren van het beeld op weg naar de inkomdeur, de blik van Maria op de voorbijganger rust.— [WS]

Foto's: WS, 2006

Ferdi van de Vijver, 'Beeld in de Pastoor Baeyensstraat te Berchem Groenenhoek' in 'Heemkundig Handboekje - Gitschotelbuurschap vzw', 21 (1973), 2, p. 14.

vkb1.080