Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pieter Jozef Nauwelaertsstraat 18

  • 2006-10-30_8501_c96

In de bouwperiode van deze rijwoning, de jaren 1945-1950, was het hier in de gemetste gevelnis geplaatste beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind bijzonder in trek in de Antwerpse regio. Het komt, ook in varianten, op diverse locaties voor.
Dit specifieke beeld werd geplaatst in 1950 als dank voor het ongedeerd blijven van het gezin tijdens de oorlogsjaren.

De Moeder Gods wordt in tedere relatie met haar Kind voorgesteld. Als jonge moeder lijkt Maria in gedachten verzonken te mijmeren met neergeslagen blik.

Begrijpelijkerwijze was de nood naar stilte en geborgenheid groot in en na de Tweede Wereldoorlog. Een kunstenaar die dat gevoel vertalen kon trof een diepe snaar bij velen. — [WS]

Foto: WS, 2006

Zie Britselei 44 voor een overzicht van dit madonnatype.

vkb1.0806