H. Rochus (verdwenen) - Boomgaardstraat

  • geen-afbeelding

Ergens in de Boomgaardstraat werd in 1866 een Sint-Rochusbeeld van de hand van beeldhouwer L. Truyman geplaatst. Het verdween er evenwel al in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Van de 19de-eeuwse beeldhouwer L. Truyman zijn geen verdere gegevens bekend.

Van de talrijke in de 19de eeuw geplaatste beelden die deze heilige voorstelden resten er nog slechts enkele in het Antwerpse straatbeeld. Rochus - als beschermer tegen besmettelike ziekten - verdween samen met de herinnering aan de talrijke epidemieën die de bevolking eertijds plaagden. Stilaan betere woonomstandigheden en ingrijpende gemeentelijke hygiënische maatregelen, het overwelven van ruien en leggen van riolering, maakten pas na 1867 aan choleraplagen een eind. — [WS]

  • Sint-Hubertusparochie (Berchem)
    Boomgaardstraat. – 403. H. Rochus: Beeltenis, in 1866, door L. Truyman gebeiteld. [Thyssen 1902, p. 377]
  • Sint-Hubertusparochie (Berchem)
    Boomgaardstraat - 513. H. Rochus (1866) door L. Truyman, sinds eenige jaren verdwenen. [Thyssen 1922, p. 303]

 

vkb1.0612