H. Jozef - Transvaalstraat 50

  • 2001-08-03_Img_0155_c96

Boven de inkomdeur van de rijwoning 'In Sint-Jozef' aan de Transvaalstraat 50 tref je een gevelsteen aan met een reliëf van de heilige Jozef. Het reliëf is een portret in buste van een oudere bebaarde man met nimbus. Als herkenningsattribuut wordt aan weerszijden telkens een leliestengel getoond. — [WS]

Het werk is rechtsonder gesigneerd A. Baggen.

Foto: WS, 2001

'In Sint-Jozef' is een smal rijhuis met neogotische en cottage-inslag naar ontwerp van de Nederlandse architect J. Hegener (Amsterdam), de bouwaanvraag dateert uit 1897. — Huis In Sint-Jozef (De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed)

Albert Baggen (1862-1937), officieel Alfons Lambert Baggen, is voornamelijk bekend als co-auteur - met Frans De Vriendt (1829-1919) - van het Boerenkrijggedenkteken in Hasselt (1898). Hij maakte naast portretten, herdenkingsopdrachten en grafmonumenten ook tal van openbare religieuze beelden in Antwerpen. Onder meer het halfverheven beeldhouwwerk in het timpaan van de vroegere Sint-Dominicuskerk in de Provinciestraat 112 (ca. 1925) en hij hernieuwde de Calvariegroep van de Kammenstraat 51 (1931-1932).

vkb1.0715