Onze-Lieve-Vrouw - Krugerstraat 105

  • krugerstraat105_c96

Maria Onbevlekt Ontvangen wordt hier voorgesteld in een klassiek gedrapeerd kleed, hoog onder de borst opgehouden, ze draagt een wijde mantel die haar hoofd bedekt. Als teken van haar overgave spreidt ze de armen in een breed gebaar, de handpalmen geopend. Vanuit elke hand waaiert een opgezet stralenbundeltje uit. Achter haar hoofd draagt ze een eveneens opgezet ringvormige nimbus. Deze opzetstukken zijn in metaal vervaardigd.

Het beeldhouwwerk wordt overluifeld door een natuurstenen neogotisch architecturaal uitgewerkt baldakijn. Het bezit een veelhoekige voetplaat die rust op een driekantige natuurstenen console. — [WS]

Foto E. Van Honsté, voor 2006
vkb1.1358