Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] - Blauwbroekstraat 23, Klokkengang [verdwenen]

  • astrasteeg1922_12_Klokkeng_Blauwbr_c96

Aan de noordzijde van de Blauwbroekstraat. Schippersgang, Oudeschippersgang, daarna Klokkengang genoemd. Tegen de Schippersstraat aan. Telde zeven huisjes.

Het lievevrouwebeeld verdween tussen 1902 en 1922.

Boven: een foto uit 'Antwerpen's straatjes en steegjes', Antwerpen, 1922. Het beeldje zelf is niet zichtbaar - De foto is te dateren anno 1911; zie 'Waar is de tijd, Antwerpen', 4 (1997), p. 99

Archief en literatuur:

Iconografie: Steegjes 1922, [p. 12]
Thyssen 1902, p. 280; Thyssen 1922, p. 232; Weghe 1977, p. 109; Goovaerts 1981, p. 11
Referentie: vkb1.0240

Teksten:

  • Sint-Paulusparochie (bestaande beelden)
    Blauwbroekstraat. – 219. O. L. Vrouw: In den gang nr 7, prijkt Maria's beeld tusschen allerlei offergiften.
    In den gang nr 21, staat ook een Mariabeeld. [Thyssen 1902, p. 280].

 

  • Sint-Paulusparochie (verdwenen beelden)
    Blauwbroekstraat. - 269. - Gang n. 23: 'Klokkengang'. Aldaar verdween een Mariabeeldje, dat in print wedergegeven wordt in het album: "Antwerpen's straatjes en steegjes", in 1922, als prijsboek gegeven door de Stad aan de kinderen der officieele scholen. [Thyssen 1922, p. 232].