Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) [verdwenen] - Bredestraat 28, Rosier

  • 18911047_0003_c96

Op de hoek van de Bredestraat en Rosier verdween in het eerste kwart van de 20ste eeuw een niet nader bepaalde voorstelling van Onze-Lieve Vrouw.


In 1891 deed Jozef Engels (wonende in de Kammenstraat 44) een aanvraag om "eenen nieuwen troonkap te mogen plaatsen ... boven het O.L.Vrouwe beeld ... op het hoekhuis der breede en Rogierstraat" (Bredestraat en Rosier), dit omdat de oude versleten en bouwvallig was. Bij de bouwaanvraag, bewaard op het Antwerps stadsarchief, is een schetsmatige tekening gevoegd. De overluifeleling van het beeld bestond uit een rijkversierd baldakijn, compleet met draperies, een franjerand met ertussen hangende kwispels, een kruis en een Mariamonogram als bekroning. Het geheel besloeg een hoogte van 150 cm, was 75 breed en stak 60 cm op de hoek vooruit. Dit verzoek werd ingewilligd.

Schets boven: Bouwvergunning: Bredestraat, Vernieuwen van hemel boven madonna

Archief en literatuur:

Archief: SAA, 1891 # 1047 (Bredestraat, Rosier, hoek; Engels, J.; 01-08-1891 / 24-08-1891; Vernieuwen van hemel boven madonna) - Met illustratie
Iconografie: niet bekend (voor luifel zie SAA)
Literatuur: Thyssen 1902, p. 352; Thyssen 1922, p. 286
Referentie: vkb1.0953

Teksten:

Sint-Jorisparochie (bestaande beelden)
Breede- en Rogierstraat. – 339. O. L. Vrouwebeeld, van gevorderden ouderdom. [Thyssen 1902, p. 352]

Sint-Jorisparochie (verdwenen beelden)
Breedestraat en Rosier. - 446. - Over eenige jaren verdween alhier eene oude beeltenis van Maria. [Thyssen 1922, p. 286]