H. Jozef [verdwenen] - Graanmarkt (vml. kerk discalsenklooster, ongeschoeide karmelieten)  [verdwenen]

Onbekende beeldhouwer, (bestond voor 1717)

Geen afbeelding beschikbaar

Aan de Graanmarkt, op de locatie waar zich nu het Horta-café en (deels) de Stadsschouwburg bevinden, stond in het Ancien Régime het klooster en kerk van de Discalsen of ongeschoeide karmelieten. Later werd de gebouwen omgevormd tot militair arsenaal en tenslotte gesloopt.

Een beeld van de H. Jozef bevond zich tot in de Franse periode (1796) boven de kerkdeur. Materiaal, grootte of voorstellingswijze van dit in 1717 bij een gelegenheidsversiering vermelde beeld zijn niet bekend.

Archief en literatuur:

Iconografie: niet bekend
Thyssen 1902, p. 311; Thyssen 1922, p. 258
Referentie: vkb1.1257