Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Grote Goddaard, Wolstraat ('de Rogblomme')

 1675 (?) - Mogelijk niet herplaatst in 1814

In 1797-1798, op de valreep van het Ancien Régime, wordt door kroniekschrijver Van der Straelen een chronogram genoteerd dat onder een Madonna op de hoek van de Grote Goddaard en Wolstraat moet gehangen hebben. De tekst herinnert het jaartal 1675, vermoedelijk dat van de plaatsing van de Moeder Gods. Als de auteur dit noteert is het beeld nog aanwezig.

In een akte uit 1750, geciteerd door Thyssen (1902 en 1922) zonder referentie, wordt ingegaan op het branden van licht in de lantaarn voor dit gevelbeeld.

Deze auteur vermoedde dat de Madonna in 1830 verdween, bij het slopen van het hoekhuis; zou ze dan herplaatst zijn na de Franse periode? Er is geen aanwijzing hiervoor.
Archief en literatuur:

Literatuur: Kronijk 6 (1797-1798), p. 90; Thyssen 1902, p. 325; Thyssen 1922, p. 271
Referentie: vkb1.1209