Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Kleine Kauwenberg, Lange Winkelstraat 1

 
 • 1900ca_02_kl-kauwenberg_c96
 • 1900ca_02_kl-kauwenberg_c962
 • 2007-05-10_dscf0511_c96
 • thijssen-maria-1902_296dg96

De Madonna op deze hoek werd na de Franse periode in 1814 terug aangebracht, maar verdween omstreeks 1907 bij een nieuwbouw. Estaminet 'Au Voyageur' verdween en architect Frans Van Dijk (1853-1939) ontwierp in de plaats een nieuwbouw in opdracht van Richard Böcking, die een bejaardenhuis wenste voor de protestantse gemeente (met kerk om de hoek). Waar het beeld naartoe ging is ongeweten.


Het citaat in de biografie van Frans Van Dijk (Huybrechts 1994, p. 150-151) maakt de identificatie van het pand op de foto ondubbelzinnig: "Tot rond 1906 bevond zich op de hoek van beide straten (Lange Winkelstraat 1 en 2 en Korte Kauwenbergstraat - sic) een klein cafeetje 'Au Voyageur'."


Daarmee komt een fout in het werk van Thyssen (1902, p. 295) aan het licht. De afbeelding die deze auteur geeft (zie lager voor een reproductie) moet op een ander hoekhuis slaan, maar waar?

Boven met uitvergroting: het originele gebouw met de Madonna, voor de nieuwbouw uit 1907
Ernaast de hoek vandaag, met de nieuwbouw uit 1907
en helemaal rechts de foto met het foute bijschrift in Thyssen 1902 (p. 295). Dit is een andere hoek en een andere Madonna; waar te situeren?

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491 [f° 4v°]
Iconografie: (foutief: Thyssen 1902, p. 295)
Literatuur: Thyssen 1902, p. 293; Thyssen 1922, p. 244
Huybrechts 1904 — Jos Huybrechts, 'Frans Van Dijk, architect te Antwerpen', Antwerpen, 1994, p. 150-151
Referentie: vkb1.0231

Teksten:

 

 • Winkelstraat en Kauwenberg. Een keurig L.V.beeld, met engelenglorie, schoonen troon en voetstuk. Hs1491 [f° 4v°]

 

 • Sint-Antoniusparochie (bestaande beelden)
  Kauwenberg (kleine) en Winkelstraat (lange) – 261. O. L. Vrouw: Het genootschap, door de inwoners beider straten gevormd, verzorgt ook de Lieve-Vrouw van het Kauwenbergstraatje. Beide beelden bestaan van vóór de Fransche beroerte en werden hersteld in 1814. Vroeger, bij gelegenheid der processie van St Antoniusparochie, werd er een altaar onder 't beeld geplaatst en bij den doortocht een kroontje aan 't heilig Sakrament geofferd.
  In 1864, bij 't jubelfeest van vijftigjarig herstel, waren Lieve-Vrouw en buurt overschoon opgesierd, want men had er niet opgezien om 534 franken uit te geven; honderd zes en twintig boomkens waren in de straten geplant, een en zestig kartels en dertig vanen opgehangen. Niet min schoon was de palatie, toen in 1875, het broederschap van den H. Engel, uit St Antonius, zijn jubelfeest vierde.
  Het genootschap had de lofweerdige gewoonte al het noodige te bezorgen aan de leden die de laatste kerkrechten ontvingen, en na hun afsterven de doodsberichten te bekostigen. [Thyssen 1902, p. 293]

 

 • Sint-Antoniusparochie (verdwenen beelden) Kauwenberg (Kleine) en Winkelstraat (Lange) – 319. – De beeltenis, die dezen hoek versierde, dagteekende van vóór de Fransche Beroerte, werd hersteld in 1814 en verdween in het begin dezer eeuw bij den afbraak van het huis. Met de jaarlijkse processie van St Antoniuskerk stond er eertijds een altaar onder het beeld geplaatst en een kroontje werd aan het Allerheiligste geofferd. [Thyssen 1922, p. 244]