Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] - Lange Schipperskapelstraat 28, Noorwegengang [verdwenen]

 
  • astrasteeg1922_20_Noorwegengang_c96

Noorwegengang, Noorwegenplaats of Noorwegenpoort. Aan de noordzijde, naast het huis 'Noorwegen', met een twaalftal huizen. Verdween kort na het midden van de 20ste eeuw (nog beschreven door De Lattin, 1955).

Boven: een foto uit 'Antwerpen's straatjes en steegjes', Antwerpen, 1922. Het beeldje zelf is niet zichtbaar

Archief en literatuur:

Iconografie: Steegjes 1922, [p. 20]
Thyssen 1902, p. 286; Thyssen 1922, p. 242; Weghe 1977, p. 412; Goovaerts 1981, p. 22
Referentie: vkb1.0239

Teksten:

  • Sint-Paulusparochie (bestaande beelden)
    In den gang nr. 28, ontwaart men ook eenen O. L. Vrouw. [Thyssen 1902, p. 286]. 
  • Sint-Paulusparochie (bestaande beelden)
    Schipperskapelstraat (Lange). - 311-312 - O. L. Vrouw. - 1. Op de opene plaats. n. 14, staat eene zeer oude O. L. Vrouw, die schijnt voort te komen uit de kapel of uit het godshuis der Blauw Broers, aldaar omtrent 1344 ingericht voor twaalf gebrekkelijke ouderlingen en eene dienstmeid.
  • In de Noorwegenpoort n. 28, ontwaart men ook eene O. L. Vrouw, in print wedergegeven in 'Antwerpen's straatjes en steegjes'. [Thyssen 1922, p. 242].