H. Camillus van Lellis [verdwenen] - Lokkaardstraat 10 ('Sint-Camillusziekenhuis')

 
  • 66080137_c96

Aan de inkom van het vroegere gebouw van het Sint-Camillusziekenhuis (ook 'Sint-Camillusgesticht') was in een gevelnis een natuurstenen beeld van de patroonheilige aangebracht. Het beeld, waarvan de vervaardiger ongekend is, werd geplaatst in 1893.

Data van bouw of sloop van het neogotische ziekenhuis zijn niet weer te vinden in bouwdossiers van het Stadsarchief. In de inventaris van het bouwkundig erfgoed, opgesteld in 1989, wordt het Sint-Camillusziekenhuis enkel vermeld in de inleiding bij de straatnaam 'Lokkaardstraat'; vermoedelijk was het oude gebouw dan al verdwenen.

Het beeld in de gevelnis - Prentbriefkaart, 'Anvers. Hôpital Ste Camille', E.D.L., ongedateerd (verzonden in 1912)

Archief en literatuur:

Iconografie: Prentbriefkaart, 'Anvers. Hôpital Ste Camille', E.D.L., ongedateerd (ca. 1912)
Thyssen 1902, p. 374; Thyssen 1922, p. 300
Referentie: vkb1.0603


Teksten:

  • Sint-Laurentiusparochie (bestaande beelden)
    Lockaertstraat. – 374. H. Camillus : In eenen voorhof, boven den ingang van het St Camillusgesticht, plaatste men in 1893 een wit steenen beeld van den H. Camillus van Lellis. Hij drukt op de borst het kruisbeeld, waarin hij steeds, tijdens zijn leven van zelfopoffering voor zieken en ongelukkigen, kracht en aanmoediging putte. [Thyssen 1902, p. 374]
  • Sint-Laurentiusparochie (bestaande beelden)
    Lockaertstraat. - 402. H. Camillus. - In den voorhof, boven den ingang van het St Camillusgesticht, plaatste men in 1893 een wit steenen beeld van den H. Camillus van Lellis. Hij drukt op de borst het kruisbeeld, waarin hij steeds, tijdens zijn leven van zelfopoffering voor zieken en ongelukkigen, kracht en moed putte. [Thyssen 1922, p. 300]