Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) [verdwenen] - Nationalestraat (Boeksteeg), vml. Sint-Jozefgesticht aan Spiegelplaats

  • DSC_1069_D-Inst-Joseph_96

Volgens Thyssen (1902, 1922) keek men vanop de Spiegelplaats — een verdwenen pleinbeluik aan de Boeksteeg (Nationalestraat) gelegen tegenover de Prekersstraat — uit op de gebouwen van het Sint-Jozefgesticht (Institut St Joseph), een rusthuis voor mannen. In een gevelnis ervan moet een Onze-Lieve-Vrouwebeeld hebben gestaan.

Boven: situering van het Sint-Jozefgesticht (Institut St Joseph) aan de Nationalestraat - Detail plattegrond Huybrechts (ca. 1907), verz. WS

Archief en literatuur:

Iconografie: niet bekend
Literatuur: Thyssen 1902, p. 222; Thyssen 1922, p. 218
Referentie: vkb1.1784

Zie ook:

Spiegelpoort (Boeksteeg)

Teksten:

Sint-Andriesparochie (verdwenen beelden) Nationalestraat. - 107. O. L. Vrouw: Van op de opene plaats, waartoe de Spiegelpoort leidt, ziet men op de gebouwen van het St Jozefgesticht eene ledige nis, waarin vroeger een Mariabeeld stond. [Thyssen 1902, p. 222]

Sint-Andriesparochie (verdwenen beelden) Nationalestraat. - 192. O. L. Vrouw. - Van de opene plaats, waartoe de Spiegelpoort leidt, zag men eertijds op de gebouwen van het voormalig St-Jozefsgesticht eene nis, waarin een Mariabeeld. [Thyssen 1922, p. 218]