In onze vereniging gaan de spirituele en de artistiek-historische benadering hand in hand. 

Dit resulteerde in het ontvangen van de Henri Ford European Conservation Award in 1999 en de Europa Nostra prijs in 2001. 

We zijn ook partner van de Vlaamse Overheid voor de instandhouding van dit Openbaar Kunstbezit. 

In 2017 mocht onze voorzitter de Erepenning van de Gilde van Onze-Lieve-Vrouw Lof in de kathedraal van Antwerpen ontvangen ten blijke van bijzondere erkentelijkheid van de Gilde voor de devotie van Onze-Lieve-Vrouw uitgedrukt door het onderhoud en de restauratie van de gevelbeelden in de binnenstad, meer bepaald de Lieve-Vrouwebeelden.