Vrienden van de Antwerpse Madonna’s

Sinds 2002 verwelkomen wij via onze 'vriendenkring' diegenen die hun bezorgdheid voor erfgoed omzetten in morele en financiële steun aan onze vereniging  die in 1934 het levenslicht zag.

Het bewaren en  herstellen van onze Antwerpse Madonna’s in het Antwerps straatbeeld is nog steeds onze doelstelling.
Samen met alle Sinjoren wensen wij te sensibiliseren via Madonnawandelingen, het uitgeven van een Madonnaboek e.a.

Als 'vriend' van onze vereniging  krijgt u als eerste een uitnodiging in de bus voor de inhuldiging van gerestaureerde beelden;
U ontvangt jaarlijks een nieuwsbrief waarin de laatste ontwikkelingen in verband met restauraties, inhuldigingen, enz. te lezen zijn.

Samen met de Koning Boudewijnstichting werd overeengekomen een Fonds op te richten. Deze overeenkomst begint op 1 april 2017.
Het Fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen van de vzw Voor Kruis en Beeld.

Giften worden aan de Koning Boudewijnstichting overgemaakt of overgeschreven op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel, met de gestructureerde vermelding +++ 017 / 0510 / 00005 +++

De Stichting verbindt zich ertoe om stortingen te boeken en een ontvangstbewijs te bezorgen aan de schenkers voor elke gift van 40 € en hoger, en in voorkomend geval hun een attest toe te sturen met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid.

De Koning Boudewijn Stichting deelt ons mee dat dit fonds in het Nederlands 'Fonds Vrienden van Voor Kruis en Beeld' heet, in het Frans 'Fonds des Amis de Voor Kruis en Beeld', in het Duits 'Fonds Freunden von Voor Kruis en Beeld' en in het Engels 'Friends of Voor Kruis en Beeld Fund'.

N.B. Het Fonds vervangt de projectrekening van de vorige jaren.

Dank voor uw aandacht en oprechte dank voor uw steun waardoor wij onze werkzaamheden kunnen verder zetten.

• Drie soorten ondersteuningen: 40 euro, 125 euro en 250 euro verhogen onze mogelijkheden tot verfraaiing
en het behoud van de beelden, waarvoor dank. Financiële aftrekbaarheid wordt u toegekend vanaf 40 euro.
• Legaten voor de werking van de vereniging zijn steeds welkom; raadpleeg uw notaris.

De werking en het doel van onze vereniging kenbaar maken aan vrienden en kennissen kun je vergemakkelijken door extra nieuwsbrieven aan te vragen aan het secretariaat.