VKenB vzw staat voor VOOR KRUIS EN BEELD vzw

Sinds 1934 ijvert Voor Kruis en Beeld voor het instand­houden van het rijke patrimonium aan re­ligieuze gevelbeelden in de Antwerpse straten (binnen de Leien).

Madonna’s, Calvaries en beelden van andere heiligen aan de gevels van privé-woningen worden op regel­matige basis door sectorverantwoordelijken bezocht. Zij hou­den een waakzaam toezicht op een 150-tal beelden, waarvan een 40-tal met historische waarde.

Naast het religieuze aspect dragen deze beelden inderdaad een hele geschiedenis met zich mee, ze hebben ook heel wat meegemaakt, ziekte epidemieën, de beeldenstorm voor sommigen, de Franse revolutie. Ook het culturele aspect kan niet ontkend worden, deze beelden zijn dikwijls van hoogstaande kwaliteit en een aantal zijn door vermaarde beeldhouwers gemaakt. 

VKenB vzw heeft de rol van de vroegere buurtgenootschappen overgenomen die instonden voor het onderhoud van de beelden. Zij zorgden ook voor de feestelijke versieringen bij grote evenementen zoals het feest van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel opgenomen op 15 Augustus, dag waar de echte Antwerpenaren moederkesdag vieren. Er hangt dus ook een sociale dimensie aan vast. 

In eigen beheer kan Voor Kruis en Beeld zorgen voor het kleine onderhoud van het ‘bijwerk’ aan de beelden (lantaarns e.d.m.), voor grote ingrepen wordt een beroep gedaan op specialisten.

Bemiddeling

Bij die grote ingrepen (conservatie- of restauratiebe­handelingen) vervult Voor Kruis en Beeld graag een rol als bemiddelaar tussen de eigenaar en de uitvoerenden. Daarbij stelt ze haar specifieke expertise ter beschikking op het terrein van het restauratiegebeuren, in de opmaak van dossiers voor subsidieaanvragen, of ook in het zoeken naar mogelijke sponsoring.

Eigenaars van panden worden door Voor Kruis en Beeld geholpen in het zoeken naar geschikte restauratoren voor hun te behandelen gevelbeeld.

Ontsluiting. Gegidste madonnawandelingen

Om het stukje openbaar patrimonium waarover de ver­eniging waakt aan iedere geïnteresseerde beter te leren kennen worden gegidste madonnawandelingen geor­ganiseerd. De opbrengsten komen integraal ten goede aan de restauratiewerken.

Financiering 

In eerste instantie proberen wij de eigenaars te sensibiliseren om zelf in te staan voor het onderhoud en de restauratie van de beelden die hun gevel sieren. Soms moet de vereniging ook financieel bijspringen. Hiertoe ontvangt zij giften van onze talloze sympathisanten. Dit kan per overschrijving op rekening nummer BE53 2200 1319 3753 van 'Voor Kruis en Beeld' vzw te 2600-Antwerpen of via het Fonds Vrienden van Voor Kruis en Beeld’. 

Fonds Vrienden van Voor Kruis en Beeld’

De vriendenkring steunt de vereniging in haar wer­king op financieel en moreel vlak; jaarlijks wordt er een Nieuwsbrief gepubliceerd. En we organiseren ook op regelmatige tijdstippen feestelijke inzegeningen met receptie van recent gerestaureerde beelden. De Vrienden worden daar hartelijk op uitgenodigd. Je kan Voor Kruis en Beeld vzw steunen door te storten op het ‘Fonds Vrienden van Voor Kruis en Beeld’ bij de Koning Boudewijnstichting. 

Projectsteun

BE10 0000 0000 0404

bij de Koning Boudewijnstichting

Brederodestraat 21, 1000 Brussel

met de vermelding: 017/0510/00005. Vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Statuten

Voor Kruis en Beeld vzw werd gesticht bij akte verleden voor Notaris Ferdinand Van de Velden te Antwerpen d.d. 27 december 1934, waarvan de standregels verschenen zijn in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1935, nummer 49, dossier 446 (Rechtbank van Eerste Aanleg). 

 

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.