Tijdens deze wandeling in de St Andrieswijk werden de Madonna en Heiligenbeelden iets of wat uitgekleed. Welk materiaal vinden we onder de soms dikke laag verf ? Hoe sterk is een houten beeld, hoe wordt het gerestaureerd ? Wie zijn de grote beeldhouwers die voor ons die mooie beelden hebben gemaakt ? Welke restaurateurs van nu onderhouden al die beelden zodat we er met volle teugen kunnen van genieten ?