De Kroon op het Werk

Tijdens de algemene vergadering van 4 december 2022 gaf Voor Kruis en Beeld vzw, vertegenwoordigd door kapellid Alain Cols, 3 feestkroontjes aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof, vertegenwoordigd door de conservator Jan Engels, in bruikleen.

Deze kroontjes werden bij feestelijkheden op heiligenbeelden in de stad geplaatst. Na het overlijden van de toenmalige bezitter kwamen ze terug in het bezit van Voor Kruis en Beeld. 
Het eerste kroontje (links op de foto) werd gedragen door het kindje Jezus van de Madonna die op de hoek van de Lombardenstraat en de Lombardenvest stond. Het tweede kroontje (midden op de foto) stond op het hoofd van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op de hoek Zirkstraat en de Kleine Koraalberg. Beide beelden vonden een herbestemming in respectievelijk de Markgravestraat en de Lange Doornikstraat. Van het derde beeldje kennen we de vroegere locatie niet. 
Vermits Voor Kruis en Beeld niet beschikt over de ruimtes om deze, meestal zilveren, kroontjes te bewaren of tentoon te stellen, zijn wij zeer dankbaar dat de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof deze kroontjes een plaatsje willen geven in hun tentoonstellingsruimte wanneer deze terug ingericht zal zijn. Daar kunnen ze dan in hun schoonheid bewonderd worden. 

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.