Op de hoek van de Oude Beurs en Schoenmakersstraat hangt een prachtige Madonna met Kindje Jezus op de linkerarm en de duif van Gods Geest, in een grote stralenkrans, boven haar hoofd. Ze staat op een console met drie kleine engelenhoofden en wordt beschermd door een veelhoekig, sober baldakijn.

Een sierlijke lantaarn vervolledigde dit beeld. Jammer genoeg was deze afgebroken. Onlangs werd ze hersteld en de lamp aangesloten. Prachtig toch om deze Madonna in de wintermaanden te bewonderen?