In de Kommekenstraat staat een fragiele, houten beeldengroep van het einde van de 18de of begin van de 19e eeuw. Het toont een apocalyptische vrouw, geflankeerd door twee engelen. Eén ervan draagt de zon en de andere de maan.

Om te verhinderen dat de duiven de beelden zouden beschadigen, werd uit voorzorg een duivennet gespannen. Twee jaar geleden was de zon letterlijk door de mazen van het net gevallen. Vermits er geen getuigen waren, kon niet worden uitgemaakt of het om vandalisme dan wel om schade door een voorbijrijdende vrachtwagen ging. In het voorjaar herstelde restauratrice Noortje Cools de schade. De beeldengroep straalt weer als weleer.