Op 24 april 2022 gaat de erfgoeddag terug op zoek naar de oude schoolbanken met als thema: "Erfgoeddag maakt school" Ook Voor Kruis en Beeld heeft banden met scholen in het Antwerpse. 

We bieden een wandeling aan in de universiteitswijk. We starten aan het Frans Halsplein aan de ingang van de basisschool de Kleine Jacob. Er is een wandeling om 10.30 en om 14.30 verzorgd door leden van de vereniging. De duur is 2 uur.  We geven uitleg over het religieus erfgoed aan de gevels van huizen en op pleinen. We gaan ook binnen in het Begijnhof en in het Hof Van Liere. 

Er is een toemaatje op vrijdag 29 april. dan spenderen we de dag met de basisschool de Kleine Jacob, een wandeling met 5de en 6de jaars over erfgoed, een bezoek aan de restauratie ateliers in de Academie en een boetseer activititeit in de klas. 

© Huis van Alijn