Conservatie - Restauratie

Beelden in de openbare ruimte zijn meer dan men zou denken enorm onderhevig aan schade door weersomstandigheden of andere kwalijke gebeurtenissen bv door het verkeer. Een ploeg van professionele restaurateurs voeren zeer regelmatig conservatie en restauratieopdrachten uit daarbij geholpen door vrijwilligers. We zien hieronder Noortje Cools in 2018 bij het herplaatsten van het Jezusbeeld aan de hoek Klapdorp Mutsaardstraat, Michel Smets in sept 2020 die aan de Koepoortbrug een duivennest heeft verwijderd en het beeld verder reinigt. Tenslotte zien we David Natidze die het beeld op de hoek van de Korte Noordstraat en de Predikerinnenstraat in 2019 herplaatst nadat het door een vrachtwagen van de muur was gerukt en in honderden stukken op de grond lag.
  • Klapdorp_mutsaard_21122018_NoortjeCools2_2
  • Klapdorp_mutsaard_21122018_NoortjeCools_2
  • Koepoortbrug_24092020_MichelSmets_2
  • Korte_Noordstraat_9_kopie_natidze_david__2
Hieronder zie je een opsomming van alle beelden waarvoor de conservatie-restauratie lopende is of op korte termijn gepland is.
Frans Halsplein (Vrije basischool ‘De kleine Jacob’)
Hoornstraat 13, Lansstraat
Keizerstraat 73, Prinsesstraat
Klapdorp 93
Lange Van Bloerstraat, Pothoekstraat 1
Paardenmarkt 109 (gevel vml. pastorie)